Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล  จัดซื้อ  admin
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 18000 จังหวัด กรุงเทพฯ 04 ธันวาคม 2557
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษา โรงเรียนชลกันยานุกูล วิทย์-คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ชลบุรี 05 ธันวาคม 2557
ปวส.1 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าท่ี่ธุรการ PC  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ทั่วไป พนักงานทั่วไป
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10000++ จังหวัด ชลบุรี 05 ธันวาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การจัดการสำนักงาน
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครงานประจำ, งานเสริม 220 20/12/2557 16:32:58 เบญ
หางานวุติ ม.6 เริ่มงานได้ทันทีค่ะ 141 20/12/2557 15:09:48 นฤมล โทร . 098-9794330
งาน Part time คีย์ข้อมูล หางานพิมพ์เอกสาร คีย์ข้อมูลเสาร์อาทิตย์ทำที่บ้านตอนเย็น 170 20/12/2557 13:02:51 job12345
ดีวา คลินิก รับสมัครพนักงานประจำคลินิก 250 20/12/2557 11:40:45 ดีวา คลินิก
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (ด่วนมาก) 130 19/12/2557 18:05:07 บ.ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จก. Tel. ภูตินันท์ 0863788623
รับสมัครพนักงานทำบัญชี แบบ full time และ parttime 200 19/12/2557 14:22:36 ใหม่
vivo ชลบุรีรับสมัคร PC/นักการตลาด/ช่างซ่อมโทรศัพท์ ประจำเขตภาคตะวันออก 430 19/12/2557 11:46:14 คุณธนัชพร 084-9074131
รับสมัครงาน บริการ ต้อนรับลูกค้า สาขา ชลบุรี ด่วน 843 18/12/2557 16:06:40 บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
รับสมัครพนักงานร้านเครป-แหลมทองบางแสน 530 18/12/2557 11:25:16 ศิริรัตน์ 087-5405532
รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ จำนวนมาก!! 590 18/12/2557 11:20:57 บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >