Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
fiogf49gjkf0d
ตลาดงานกรมจัด

fiogf49gjkf0d
จัดหางานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนสมัครงาน

fiogf49gjkf0d
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)

บริการ สจจ.ชลบุรี
fiogf49gjkf0d
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

fiogf49gjkf0d
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
แนะแนวอาชีพ

fiogf49gjkf0d
กฏหมายแรงงาน

fiogf49gjkf0d
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

fiogf49gjkf0d
ข่าวสารตลาดแรงงาน

บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา

หน่วยงานภายในกระทรวง
fiogf49gjkf0d
Link จัดหางานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
สำนักงานประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
กรมสวัสดิการฯ

fiogf49gjkf0d
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

fiogf49gjkf0d
กรมการจัดหางาน

fiogf49gjkf0d
กระทรวงแรงงาน

เว็บแนะนำ
fiogf49gjkf0d
เว็บใหม่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

fiogf49gjkf0d
ผลงานรัฐบาล

fiogf49gjkf0d
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ย้ายเว็บไซต์ไปที่ www.doe.go.th/chonburi สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ย้ายเว็บไซต์ไปที่ www.doe.go.th/chonburi
fiogf49gjkf0d
ด่วน !! ขอเชิญนายจ้างและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
NEW!! นายจ้างต่างด้าวบัตรชมพูรีบยื่นแบบบัญชีรายชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ด่วน !
NEW !!!! ย้ายสถานที่ทำการศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานโรงงาน 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15,000ขึ้นไป จังหวัด ชลบุรี 25 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การบัญชี
มัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ศิลป์-คำนวณ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานโรงงานฝ่ายผลิต  พนักงานทั่วไป 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป จังหวัด ชลบุรี 25 มกราคม 2559
มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ -
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่ากกตาล -

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สิ่งแวดล้อม/Lab  ธุรการ  QA/QC
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 17000 จังหวัด เพชรบูรณ์ 25 มกราคม 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
fiogf49gjkf0d
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 อัตรา และ Ship Sup 3 อัตรา (ด่วนมาก) 14051 9/2/2559 22:24:15 คุณชนัดดา 0855025079
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 13740 9/2/2559 16:27:22 หน่อย
รับสมัครด่วน บาริสต้า (ชง กาแฟ , เครื่องดื่ม, น้ำผลไม้) 15444 9/2/2559 16:11:40 นง
รับสมัคร ผู้ช่วยขายยา บริเวณเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 10713 9/2/2559 14:38:59 กฤต
หางานทำอะไรก็ได้คับ ขอเป็นเวลา 08.00-17.00 วุฒิม.6 คับ 10272 8/2/2559 13:39:16 อิศรา แม็ก
รับสมัครแม่บ้าน 7911 8/2/2559 12:33:13 มายด์
รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล 17388 5/2/2559 15:30:31 อมรรัตน์
รับสอนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ระยอง เห็นผลไวทันตา 6201 4/2/2559 16:16:43 อาจารย์จบจาก มหิดล ภาคอินเตอร์
รับสมัคร ผู้ช่วยครัว พ่อครัว/แม่ครัว มีที่พัก และอาหารฟรี ด่วน 10941 3/2/2559 20:20:04 ณัฐพัชญ์
รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศ ทัวร์และทราเวล 16840 3/2/2559 14:22:31 พริสร
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >