Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558) คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานในรัฐวิสาหกิจ  งานภาครัฐ  งานทุกประเภท
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 19 สิงหาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา รัฐศาสตร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล/ธุรการ  ประสานงาน  บริหารงานทั่วไป
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 20 สิงหาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารทั่วไป
ปวช. อาชีวศึกษาชลบุรี การท่องเที่ยว

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช่าง คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า  พนักงานฝ่ายผลิต
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 22 สิงหาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อิเล็กทรอนิกส์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
แม่บ้าน/เลี้ยงเด็ก 260 30/8/2558 12:00:52 สมาภรณ์ หวันเหม ( โซดา )
ด่วนๆ รับสมัครแม่ครัวอาหารตามสั่ง/พนักงานทำก๋วยเตี๋ยว 160 29/8/2558 22:10:53 ร้านกินเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณ
ศูนย์รวมรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ชลบุรี 40 28/8/2558 18:16:37 kantiya58
รับสมัครพนักงานขาย shop Srichand Face Powder 100 28/8/2558 17:22:47 Duenpen
รับสมัครงาน ด่วน! ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง 1231 26/8/2558 11:47:35 มุ 038-206255 ,0904241556
รับสมัครด่วน "เขียนแบบ" 210 26/8/2558 9:28:54 บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับสมัครคนเขียนอักษรบนแท่งไม้ 370 25/8/2558 19:37:36 แอร์
ประกาศ!!! รับสมัครช่างเทคนิค อำเภอเมือง (บ้านสวน) ด่วน!!! 733 24/8/2558 10:51:41 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล 2103 24/8/2558 8:56:08 สำนักงาน อมรรัตน์ การบัญชี
ต้องการทำงานตอนเย็น พิมพ์คอมฯเก่ง อยากมีรายได้พิเศษ คลิ๊กเลยค่ะ 1351 23/8/2558 14:46:57 sirima
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >