Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานชลบุรี (IT) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานชลบุรี (IT)
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Produnction/Process Engineer  QA/QC/R&D Engineer  Engineer
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 18000 จังหวัด สมุทรปราการ 15 กรกฎาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีนุกูล วิทย์-คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำโรงงาน  พนักงานขายร้านสะดวกซื้อ  พี่เลี้ยงเด็ก
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด ชลบุรี 15 กรกฎาคม 2557
มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ศิลป์-ภาษา

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล  บริการ/งานขาย
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ชลบุรี 15 กรกฎาคม 2557
อนุปริญญา วิทยาอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจค้าปลีก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" พานิชยกรรม การบัญชี

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงานประจำร้านขนมปัง(คักแฮง สาขาตลาดหนองมน) 50 22/7/2557 16:54:42 กุ้ง
กด Like Fanpage JobAllday เพื่อรับข่าวสารตำแหน่งงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมได้ทุกวัน 170 22/7/2557 9:50:39 Joballday
บริษัท มิยาซาว่า แมชชีน (ไทย) จำกัด รับสมัคร ช่างไฟฟ้า 100 22/7/2557 9:46:12 Joballday
ต้องการด่วน>>คนว่างงาน งานคีย์ข้อมูลออนไลน์ รายได้ดี ไม่จำกัดวุฒิ 150 22/7/2557 9:21:31 sirima
หางานพิเศษรายได้เสริม รับงานมาทำที่บ้าน งานพิเศษเสาร์ อาทิตย์ 230 21/7/2557 21:42:14 job1234
มินิบิ๊กซี พนักงาน 10 อัตรา สาขาวัดสุทธาวาส 230 21/7/2557 14:13:44 คุณรัญชิดา 085-0825556
มินิบิ๊กซี พนักงาน 10 อัตรา สาขาพัทยาเหนือ 200 21/7/2557 14:13:34 คุณรัญชิดา 085-0825556
มินิบิ๊กซี พนักงาน 10 อัตรา สาขาถนนชัยพรวิถี 170 21/7/2557 14:13:23 คุณรัญชิดา 085-0825556
มินิบิ๊กซี พนักงาน 10 อัตรา สาขาตลาดใหม่นาเกลือ 200 21/7/2557 14:12:52 คุณรัญชิดา 085-0825556
มินิบิ๊กซี พนักงาน 10 อัตรา สาขาหนองเกตุใหญ่ 140 21/7/2557 14:08:58 คุณรัญชิดา 085-0825556
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >