Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558) คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน 7ส.ค.2558
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC ตรวจสอบคุณภาพ  ธุรการ, จัดซื้อ  การตลาด
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 14,000-16,000 จังหวัด ชลบุรี 17 กรกฎาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ศิลป์ - คำนวณ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 17 กรกฎาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ฟิสิกส์ประยุกต์
มัธยมปลาย ร.ร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  จัดซื้อ  planning
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด ชลบุรี 18 กรกฎาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี การจัดการโลจิสติกส์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
ประกาศ รับสมัครงาน ช่างประจำร้าน1ตำแหน่ง คุณสมบัติ ผู้ชายไทย มีความรู้ด้านซ่อมแซมมอเตอร์ไซต์เบื้องต้น รักในงานบริการ เป็นช่างประจำร้าน งานเบาๆเป็นร้านขายรถ ร้านตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตรงข้ามเซ็นทรัลชลบุรี ค่าแรงวันละ300 เพิ่มตามความสามารถ สนใจสมัครงาน ติดต่อที่ร้านชัยวุฒิ มอเตอร์ไบค์ โทร 0811424590 340 26/7/2558 10:30:40 ชัยวุฒิ
รับสมัครช่างแอร์ 321 26/7/2558 0:27:10 กร
รับสมัครช่างไฟฟ้างานติดตั้ง(งานประจำ หรือทีมรับเหมาก็ได้) 280 24/7/2558 23:55:18 ฝ่ายบุคคล 0888-099-678
หางานประจำคับ วุฒิ ม.6 ขอเขตบางแสนคับ 410 24/7/2558 14:39:41 อิศรา <แม็ก>
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพศหญิง วุฒิ ปวส.เก่งคอมฯ 660 24/7/2558 11:01:13 ERA สาขาชลบุรี 038-049810
รับสมัครเสมียน / พนักงานบัญชี ประจำสำนักงาน 780 23/7/2558 10:09:53 บริษัท พีพีเอส เมทัลชีตส์ จำกัด
รับสมัครแม่บ้านอยู่ประจำ 460 22/7/2558 15:53:26 เพิล
รับสอนภาษาอังกฤษ สนทนา ไวยากรณ์ TOEIC ตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก รับสอนถึงบริษัท 230 22/7/2558 15:51:17 อาจารย์
รับสมัครแม่บ้านประจำอพาทเม้นท์ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 331 21/7/2558 12:00:30 วริยา
หางานควบคุมการผลิต 901 18/7/2558 10:59:27 ธีระพงษ์ แสงระงับ
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >