Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัีนวาคม 2558 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัีนวาคม 2558
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  -
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 17 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ภาษาอังกฤษ
- - -

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักธุรการ  พนักงานต้อนรับ  QA,QC
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 17 พฤศจิกายน 2557
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ บัญชี
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ บัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลโรงงาน  บุคคล/ธุรการ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 16000 จังหวัด ชลบุรี 17 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครช่างเย็บผ้าม่านจำนวนมาก 270 27/11/2557 19:29:24 อุดมสิทธิ์เดคอร์
พนักงาน Part time ด่วน!! 300 27/11/2557 11:57:16 คุณหลิน
เชสเตอร์กริลล์ สาขาตึกคอมชลบุรีและฮาร์เบอร์มอล รับ 10 อัตรา 180 27/11/2557 9:47:22 คุณชนัดดา 0855025079
บจก.ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล >>รับสมัครช่างไฟฟ้าด่วน<< 190 27/11/2557 8:29:10 นิภาพรรณ์ 092-009-8543
รับสมัครแม่ครัว/พ่อครัว อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว มีที่พักและอาหารฟรี ค่าแรง 350-500ต่อวันจ่ายเงินทุกวัน 260 27/11/2557 8:06:29 ณัฐพัชญ์
รับสมัคร +++พนักงานกระทรวงสาธารณสุข++รพ.มะเร็งชลบุรี 610 26/11/2557 18:30:01 HRlnw
รับสมัคร รีเซฟชั่น ด่วน 210 25/11/2557 12:38:43 โรงแรมโรงแรม Pattaya International Lodge
รับสมัครพนักงานขายสินค้าในปั้ม ปตท.บ้านบึง ชลบุรี รายได้ 10,000+ บาท 250 25/11/2557 12:04:54 คุณอิ๋ว
รับช่างเชื่อม 370 24/11/2557 15:42:27 อภิเชษฐ์
รับทำบัญชี รายเดือน ปิดงบรายปี จดบริษัท เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบีียน 550 24/11/2557 13:16:18 พร 098-5049241
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >