Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ด่วน ! เปิดจดทะเบียนใหม่แรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล ด่วน ! เปิดจดทะเบียนใหม่แรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ด่วน !! ขอเชิญนายจ้างและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
NEW!! นายจ้างต่างด้าวบัตรชมพูรีบยื่นแบบบัญชีรายชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ด่วน !
NEW !!!! ย้ายสถานที่ทำการศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  พนักงานเสริ์ฟ  แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 12 พฤศจิกายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานบัญชีทั่วไป  งานธุรการ  งานเอกสาร
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 13 พฤศจิกายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัญชี
อนุปริญญาตรี(ปวส.) โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี บัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ บริการ คีย์ข้อมูล  freelance อีเว้นท์ ออร์แกไนเซอร์  งานขาย ช่างเทคนิค
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10000+ จังหวัด ชลบุรี 13 พฤศจิกายน 2558
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีขลพินิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีขลพินิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครช่างประจำร้านมอเตอร์ไซค์ 1ตำแหน่ง เงินเดือนดี 140 26/11/2558 18:48:21 ชัยวุฒิมอเตอร์ไบค์
รับสมัครด่วน! วิศวกร,เขียนแบบ,จัดซื้อ,ผู้ช่วยบัญชี,ช่างทั่วไป 210 26/11/2558 15:49:36 ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส
รับสมัครด่วน! กุ๊กไทย,ยุโรป,ผู้ช่วยกุ๊ก,Barista,เด็กเสริฟ, แม่บ้าน 200 26/11/2558 15:32:59 คุณน้ำ 092-9869965,คุณจัน088-0029480
ร้านอาหารSanMarzano บางแสน-อ่างศิลา รับสมัครพนักงานเสริฟประจำ 2-3อัตรา 200 26/11/2558 15:27:47 เบส 0929299262
ต้องการด่วน งานฟรีแลนซ์ พากย์เสียง ต้องการด่วน คนลาว ผู้หญิงและ ผู้ชาย voice talent ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 350 26/11/2558 15:07:51 tri
รับสมัครผู้จัดการร้าน 7-11 220 25/11/2558 19:37:08 พล
บริษัท MK RESTAURANT รับสมัครตำแหน่งเสิร์ฟ / ครัว /พนักงานส่งอาหาร เพื่อทำโซนพัทยา ศรีราชา อ.เมืองชลบุรี 160 25/11/2558 15:12:22 กรวิน 0830996813
ต้องการแรงงานฝีมือช่างเชื่อมจำนวนมาก 350 24/11/2558 11:22:30 นางสาวภัสสร วรรณารักษ์
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ด่วน! 1140 23/11/2558 18:00:41 บจก.ซิงจุน
รับสมัครแม่บ้านประจำโรงแรม 580 23/11/2558 13:16:31 พล
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >