Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 30 -31 มกราคม 2558 เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันที่ 30 -31 มกราคม 2558
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร  พนักงานควบคุมการผลิต  เขียนแบบ Design
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด สกลนคร 18 มกราคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิศวกรรมอุตสาหการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เทคนิคการผลิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  ธุรการ  ฝ่ายผลิต
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด สกลนคร 18 มกราคม 2558
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การบัญชี
ม.6 โรงเรียนแวงพิทยาคม วิทย์-คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมรถยนต์  ช่างไฟฟ้าในอาคาร  ช่างเครื่องปรับอากาศ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 18000 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 18 มกราคม 2558
ม.ปลาย ศูนย์ กศน เมืองฉะเชิงเทรา

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัคร แม่ครับ หรือ ผู้ช่วยแม่ครัว ร้านอาหาร บางแสน ชลบุรี 811 22/1/2558 12:05:01 mike
รับสมัครพนักงานโรงแรม 980 22/1/2558 11:40:46 จอมเทียน
ด่วน!!!มินิบิ๊กซี พนักงาน 10 อัตรา สาขาอ่างศิลา (ติดโรงพยาบาลเอกชล 2) 723 22/1/2558 10:59:42 คุณรัญชิดา 085-0825556, 081-3717339
รับสมัคร เภสัชกร ประจำร้านสุขภาพและความงาม สาขาเซ็นทรัลชลบุรี 440 22/1/2558 9:15:19 Ogenki
รับสมัครพนักงานนวด & สปา 520 21/1/2558 16:24:56 pond
เชสเตอร์กริลล์ สาขาตึกคอมชลบุรี รับด่วน ตำแหน่ง Shilf Supervisor 580 20/1/2558 20:03:37 คุณชนัดดา 0849464420
รับสมัคร ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ด่วน!! 530 19/1/2558 14:37:24 คุณนิภาพรรณ์ (จนท.ฝ่ายบุคคล) 092-009-8543, 083-202-6406
รับสมัคร : หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าสัตหีบ (กิจการห้องเย็นฐานทัพเรือสัตหีบ) 1100 16/1/2558 13:48:24 บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-9667008 (หากท่านใดสนใจ ติดต่อ คุณเด่น,คุณพงษ์,คุณโอ[จ.-ศ. 08.00-17.00 น.])
รับสมัครงาน พนักนักงานขับรถ 10 ล้อ / JCB จำนวนมาก!!!!!! 750 15/1/2558 16:20:40 บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
รับสมัคร "บัญชี/การเงิน" ด่วน 1730 15/1/2558 15:08:36 บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >