Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  พนักงานโรงงาน  แม่บ้านประจำสำนักงาน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ชลบุรี 10 กันยายน 2557
มัทธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราษีไศล คณิต -วิทย์
กำลังศึกษาอยู่ ระดับ ปวส วิทยาลัยอีเทค การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักวิชาการสาธารณสุข   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 11000-12000 จังหวัด ชลบุรี 10 กันยายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สาธารณสุขชุมชน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วิทย์-คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : officer  คีย์ข้อมูล  งานขาย
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000-16000 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 13 กันยายน 2557
ป.ตรี มกาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
หางานทำที่บ้านตอนเย็น สมัครงานคีย์ข้อมูล รายได้เสริมทำที่บ้าน 120 22/9/2557 21:38:53 job1234
คอฟฟี่เวิร์ด สาขาตึกคอม รับพนักงาน 5 ตำแหน่ง สัมภาษณ์ทราบผลทันที 120 22/9/2557 16:48:12 คุณชนัดดา 0855025079
รับสมัครด่วนช่างไฟฟ้า 1 อัตรา บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 90 22/9/2557 16:19:58 นิภาพรรณ์ (ฝ่ายบุคคล) สนใจติดต่อ038-165451-3
รับสมัครวิศวกรงานก่อสร้าง 3 อัตรา 70 22/9/2557 14:24:25 บริษัท บ้านไม้คอนสตรัคชั่น จำกัด
ด่วน!!! รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการร้าน OGENKI สาขาเซ็นทรัลชลบุรี (ร้านเพื่อความงามและสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น) 300 22/9/2557 9:57:26 Ogenki
สมัครด่วน ฝ่ายผลิต กว่า100อัตรา 710 21/9/2557 10:44:10 chatchai
หางานพิเศษรายได้เสริม รับงานมาทำที่บ้าน งานพิเศษเสาร์ อาทิตย์ 390 21/9/2557 9:26:29 job1234
รับด่วน พนักงาน part time เสาร์-อาทิตย์ สัมภาษณ์และรู้ผลทำงานทันที 50 อัตรา 340 21/9/2557 6:30:54 sirima
งานนักศึกษาทำวันหยุด หางานพิเศษช่วงวันหยุด ทำงานเวลาว่าง รับงานไปทำที่บ้านได้ รับด่วนค่ะ 270 19/9/2557 21:24:19 ชญาภา
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับ-ส่งงาน Sale Service ประจำ จ. ชลบุรี 440 19/9/2557 11:49:25 วชิระ ปัญญาดา
123456
  อ่านทั้งหมด >