Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  ธุรกาะ 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด ชลบุรี 20 ตุลาคม 2557
ประกาศนียบัตรวิชาชีต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) บัญชี
ม.3 โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ชลบุรี 20 ตุลาคม 2557
ม.ปลาย

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เลขานุการ  ฝ่ายกิจกรรม ฝึกอบรม
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 20 ตุลาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
อนุปริญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานเทคโนโลยีสำนักงาน

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
>รับผู้ที่กำลังหางานทำที่บ้าน ทำตอนเย็นหรือวันหยุด รับงานไปทำที่บ้านได้ > 580 29/10/2557 19:06:42 job1234
งานพาร์ทไทม์ คีย์ข้อมูล นักศึกษาหารายได้หลังเลิกเรียน จ่ายรายวัน 210 28/10/2557 22:29:38 sirima
รับPCสีทาบ้านโจตันประจำโฮม4ยู ศรีราชา>>ผ่านการขายมาบ้าง!งานดีมีสวัสดิการ! 360 28/10/2557 13:54:34 PRTR
รับพนักงานขายสีโจตันประจำร้านโฮม4ยูศรีราชา 300 28/10/2557 13:52:47 ปรัชญา(อั้ม)
รับพนักงานทั่วไป ทำงานเฉพาะ เสาร์- อาทิตย์ วันละ 400 1632 26/10/2557 20:07:00 อาร์ต
เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา จำนวน 4 ตำแหน่ง 660 26/10/2557 19:43:41 บริษัท ดับบลิว เอ็น แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
ทำ part time คีย์งาน พิมพ์ข้อมูล ไม่จำกัดวุฒิและประสบการณ์ 700 26/10/2557 14:07:33 ชญาภา
รับด่วน รับคีย์งานงานง่ายๆ 2-3 ชม./วัน รายได้ดีมาก จ่ายรายวัน 570 26/10/2557 13:49:34 ไอติมแท่ง
งานพาร์ทไทม์รายได้ดี งานพิเศษพาร์ทไทม์ทำที่บ้าน งาน Part time คีย์ข้อมูล 420 25/10/2557 9:23:44 job1234
รายได้พิเศษ งานพิเศษ งานพาร์ทไทม์ เสาร์-อาทิตย์ งานทำที่บ้าน รายได้ดี 440 25/10/2557 5:30:34 sirima1
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >