Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัีนวาคม 2558 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัีนวาคม 2558
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานฝ่ายบุคคล  Qc  Sale
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000-20000 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 10 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดัดดรุณี ศิลป์-คำนวน

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : IT Support  ธุรการ 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13000 ขึ้นไป จังหวัด ชลบุรี 10 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข (จักรวรรดิ) การจัดการ(การจัดการทั้วไป

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายผลิต  ตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสม
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2557
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพพล เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
PARTTIME ( พาร์ทไทม์ ) งานทำที่บ้าน รายได้ดี 110 20/11/2557 20:11:43 job1234
รับสมัครด่วนเงินเดือน 10,000-15,000บาท 341 20/11/2557 17:40:30 คุณยศ
บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด (ร้านเถ้าแก่น้อย สาขา โลตัสชลบุรี) เปิดรับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขา โลตัสชลบุรี 250 20/11/2557 15:46:18 ประภาส
ผู้ช่วยแม่ครัว 100 20/11/2557 12:45:54 หลิน
งานสำหรับนักศึกษา และผู้ที่ว่างงาน ไม่จำกัดวุฒิ 390 19/11/2557 21:49:32 sirima1
รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์ ประจำสาขาตึกคอมชลบุรี 5 อัตรา 580 18/11/2557 19:10:05 หจก.ไอทีโซนสาขา ตึกคอมชลบุรี คุณ มนัญญา คงนุรัตน์
งาน part time พี่เลี้ยงเด็ก 690 18/11/2557 16:09:58 ยุวดี
หางานทำที่บ้าน งานพารทไทม์ รายได้เสริม 480 18/11/2557 13:49:36 คุณ วิกานดา
เชสเตอร์กริลล์ สาขาฮาร์เบอร์มอลล์ รับ 20 อัตรา ตำแหน่ง cook,บริการ 390 17/11/2557 21:28:02 คุณชนัดดา 0855025079
รับสมัครพนักงานขายในปั้ม ปตท.อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รายได้10,000++ (ด่วนๆๆ) 600 17/11/2557 11:20:02 อิ๋ว
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >