Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ  งานเอกสาร 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ชลบุรี 28 พฤศจิกายน 2557
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม การตลาด
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพานทอง คณิต-วิทย์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานตอนรับ  พนักงานออฟฟิต  call center
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 8000-10000 จังหวัด ชลบุรี 01 ธันวาคม 2557
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี คณิต ศิลป

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการทดสอบ(Lab)  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  นักเคมี
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด กรุงเทพฯ 02 ธันวาคม 2557
ป.ตรี มรภ.สวนสุนันทา สิ่งแวดล้อม
มัธยาศึกษาปีที่6 รร.สำโรงทาบวิทยาคม

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
vivo ชลบุรีรับสมัคร PC/นักการตลาด/ช่างซ่อมโทรศัพท์ ประจำเขตภาคตะวันออก 80 19/12/2557 11:46:14 คุณธนัชพร 084-9074131
รับสมัครงาน บริการ ต้อนรับลูกค้า สาขา ชลบุรี ด่วน 101 18/12/2557 16:06:40 บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
รับสมัครพนักงานร้านเครป-แหลมทองบางแสน 70 18/12/2557 11:25:16 ศิริรัตน์ 087-5405532
รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ จำนวนมาก!! 70 18/12/2557 11:20:57 บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์วัฒนธรรมพัทยารับสมัครนักแสดงนาฏศิลป์ชาย-หญิงหลายตำแหน่ง 230 17/12/2557 16:10:06 katima
งานที่เปิดรับ เดือนธันวาคม งาน Part time / Full time 390 17/12/2557 15:31:10 ชญาภา
รับสมัคร รีเซฟชั่น ด่วน 230 17/12/2557 14:00:13 ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา 350 17/12/2557 13:15:13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาถยา ทรานสปร์ต
รับสมัคร Safety Officer ด่วน! อัตราเงินเดือน 12,000-15,000 ฿ ขึ้นไป [ ไม่รวม OT และอื่นๆ ] 340 17/12/2557 8:24:22 บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด
รับสมัครช่างเย็บผ้าม่านจำนวนมาก(ด่วน) 230 16/12/2557 23:02:29 อุดมสิทธิ์เดคอร์
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >