Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558) คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน 7ส.ค.2558
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่สโตร์  ตามความเหมาะสม 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13,000-15,000 จังหวัด ชลบุรี 29 กรกฎาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วข.ชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ช่างอิเลคโทรนิค

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรซ่อมบำรุง  ช่างเทคนิค 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15,000-18,000 จังหวัด ชลบุรี 29 กรกฎาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง(เทคโนโลยียานยนต์)
ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เครื่องกล

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โรงงานฝ่ายผลิต   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 30 กรกฎาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การปกครอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร บางสะพานน้อยวิทยาคม ศิลป์/อาชีพ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัคร แม่ครัวทำกับข้าวทั่วไป ชลบุรี 50 4/8/2558 20:36:52 มิ้ก
รับพนักงานนวด 40 4/8/2558 15:36:42 ปอน
ประกาศ!!! รับสมัครช่างเทคนิค อำเภอเมือง (บ้านสวน) ด่วน!!! 70 4/8/2558 9:36:39 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
รับสมัครช่างประจำร้าน1ตำแหน่ง ร้านขายรถ 230 29/7/2558 18:39:38 ชัยวุฒิ
รับสมัครแม่บ้านและผู้ช่วยสัตวแพทย์ ที่ห้วยใหญ่ 250 29/7/2558 11:24:49 สุธารัตน์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป เพศหญิงวุฒิ ปวส. 390 28/7/2558 11:11:27 ตะวันออกสินทรัพย์ 038-049810
รับสมัครพนักงานร้านอาหารใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 361 27/7/2558 20:07:31 Andy
รับสมัครประสานงานขาย 1 ตำแหน่ง 260 27/7/2558 14:18:03 ธนีพร / Sale Manager
รับสมัครพนักงานขายภาคตะวันออก 1 อัตรา 230 27/7/2558 10:44:07 ธนีพร / Sale Manager
ประกาศ รับสมัครงาน ช่างประจำร้าน1ตำแหน่ง คุณสมบัติ ผู้ชายไทย มีความรู้ด้านซ่อมแซมมอเตอร์ไซต์เบื้องต้น รักในงานบริการ เป็นช่างประจำร้าน งานเบาๆเป็นร้านขายรถ ร้านตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตรงข้ามเซ็นทรัลชลบุรี ค่าแรงวันละ300 เพิ่มตามความสามารถ สนใจสมัครงาน ติดต่อที่ร้านชัยวุฒิ มอเตอร์ไบค์ โทร 0811424590 630 26/7/2558 10:30:40 ชัยวุฒิ
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >