Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
การประกาศรับสมัครงานผ่านกระทู้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ การประกาศรับสมัครงานผ่านกระทู้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถขนส่งสินค้า  พนักงานขับรถ 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10000+ จังหวัด ชลบุรี 26 สิงหาคม 2557
ม.6 ร..ร. บำราษบำรุง

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ขายอุปรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่ขายเครื่องจักรโรงงาน  เจ้าหน้าที่ขายเครื่องมือช่าง
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 17,000 จังหวัด ชลบุรี 26 สิงหาคม 2557
ปวช. ไทยเบญจบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อุตสาหกรรม (วิชาเสริม)

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยฝ่ายบุคคุล  การขาย  ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ราชบุรี 26 สิงหาคม 2557
ปริญญาตรี ม ราชภัฏนครปฐม รัฐประศาสนศาสตร์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับซื้อเสื้อผ้ามือสอง 20 3/9/2557 2:18:52 เจี๊ยบ
รับสมัครงาน รายได้เฉลี่ย 20,000-40,000 บาทต่อเดือน 80 2/9/2557 23:15:41 โอ๊ก
รับสมัครงาน รายได้เฉลี่ย 20,000-40,000 บาทต่อเดือน 60 2/9/2557 23:14:32 โอ๊ก
รับผู้ที่กำลังหางานทำที่บ้าน ทำตอนเย็นหรือวันหยุด รับงานไปทำที่บ้านได้ 100 2/9/2557 19:33:59 job1234
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด Sale Service ประจำ จ. ชลบุรี 210 2/9/2557 15:12:45 วชิระ ปัญญาดา
ีรับสมัครพนักงานบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ เสาร์-อาทิตย์ จำนวนมาก 290 2/9/2557 4:45:21 sirima
งานพาร์ทไทม์ทำที่บ้าน รายได้พิเศษทำที่บ้าน อาชีพเสริมรับมาทำที่บ้าน 180 1/9/2557 22:39:42 job1234
รับสมัครคนขายกาแฟในเซ็นทรัลชลบุรี 390 1/9/2557 20:04:54 หนึ่ง
รับช่าง CNC ด่วน เงินเดือน 18,000 บาท 351 1/9/2557 9:08:01 เชอรี่
คอฟฟี่เวิร์ด รับพนักงาน 10 อัตรา สาขาตึกคอม ชลบุรี ด่วนมาก 350 31/8/2557 22:36:37 คุณชนัดดา 085-5025079
12
  อ่านทั้งหมด >