Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
การประกาศรับสมัครงานผ่านกระทู้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ การประกาศรับสมัครงานผ่านกระทู้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บุคคล 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 25 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : IT Suport   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 25 สิงหาคม 2557
ปริญญาตรี ม.ทักษิณ เทคโนโลยีสรสนเทศ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : มัคคุเทศ  QC 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 25 สิงหาคม 2557
ป.ตรี ม.จุฬาฯ ภาษาอังกฤษ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงานขายคอมพิวเตอร์ประจำสาขา ตึกคอมชลบุรีี ด่วน 5 อัตรา 70 30/8/2557 11:24:21 หจก.ไอทีโซน คุณ มนัญญา คงนุรัตน์
รับคนที่กำลังหางานคีย์ข้อมูลทำที่บ้าน ด่วน! รายได้ดี ไม่ฟิกเวลาทำงาน 100 30/8/2557 9:43:02 job1234
งานพิเศษ คีย์ข้อมูล ทำงานเสาร์-อาทิตย์ จ่ายรายวัน 120 30/8/2557 6:28:05 sirima
รายได้พิเศษ รับนักศึกษาหลายอัตรา ทำงานหลังเลิกเรียน 80 30/8/2557 6:27:05 sirima
รายได้พิเศษ เล่นเน็ตได้เงิน ทำเป็นงานประจำ งานเสริม รายได้ดี 90 30/8/2557 6:25:21 sirima
รับสมัคร ผู้ที่สนใจอยากทำหรืออยากมี counter service online ไว้ใช้ส่วนตัว เช่น รับเติมเงินออนไลน์ ฯลฯ 150 29/8/2557 16:02:06 dammy2009
รับสมัคร ผู้ที่สนใจอยากทำหรืออยาก counter service online ไว้ใช้ส่วนตัว เช่น รับเติมเงินออนไลน์ ฯลฯ 190 29/8/2557 15:59:29 dammy2009
รับสมัครพนักงานนวดสปา นวดไทย จำนวนจำกัด ประเทศ ตุรกี / ดูไบ ( งานในโรงแรม 5 ดาว ) 4633 21/8/2556 10:35:09 โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา
รับสม้คร พนักงานนวด ทำงานที่ประเทศเยอรมัน 5 อัตรา ด่วน 2266690 27/3/2556 10:21:20 โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา
  อ่านทั้งหมด >