Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 10 พ.ย.2558 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 10 พ.ย.2558
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คีย์ข้อมูล  สโตร์สต็อกสินค้า  ประสานงาน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ชลบุรี 24 กันยายน 2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบ้ตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พณิชยกรรม

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  พนักงานบริษัท 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 24 กันยายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร การท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร วิทย์-คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเชื่อมชลบุรี  ขับรถโฟคลิฟ  ซ่อมรถสิบล้อ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 24 กันยายน 2558
ต่ำกว่าป6 โรงเรียนบ้านทุ่งเหียง วิทย์
ป4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งเหียง

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
พนักงานร้านเบเกอรี่ บางแสน 510 5/10/2558 18:39:44 กวาง
รับสมัครพนักงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชี,ช่างปูน,ช่างสี,ช่างทั่วไป 330 5/10/2558 10:32:51 บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
สมิติเวชศรีราชา ต้องการรับสมัครฝ่ายบุคคล 2ตำแหน่ง 710 5/10/2558 9:48:34 คุณกิตติ โทร 0849464420
รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล 880 5/10/2558 9:02:38 อมรรัตน์
หางาน Part Time 2ตำแหน่ง 630 3/10/2558 15:20:39 ศิลา
รถรับจ้าง 4ล้อ 190 2/10/2558 16:40:17 บี้ 085-1185359
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 861 1/10/2558 23:01:56 บริษัท เจ้าสัวชลบุรี แมกกาซีน จำกัด
หางาน Part-time หลังเลิกเรียน 1051 1/10/2558 11:48:17 ธนัชพร
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 5 อัตรา 621 30/9/2558 23:14:38 คุณเปิ้ล โทร 084-9464420
สมิติเวชศรีราชา ต้องการรับสมัครฝ่ายบุคคล 2ตำแหน่ง 930 30/9/2558 23:12:05 คุณเปิ้ล โทร 084-9464420
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >