Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA/QC  คีย์ข้อมูล 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 05 กันยายน 2557
ปวส. พลญชัยร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง  ช่างยนต์ 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 05 กันยายน 2557
ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่าง เครื่องยนต์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  QC/QA  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด สระแก้ว 06 กันยายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระแก้ว

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
สมัครด่วน ทำทันที ไม่ต้องรอ 1001 19/9/2557 9:47:43 chatchai
บริษัทเปี่ยมลาภทรานสปอร์ต รับพนักงานขับรถ6ล้อปฏิบัติงานที่ ระยอง(มาบยางพร) 390 18/9/2557 15:07:00 hr เปี่ยมลาภ
รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์ ประจำสาขาตึกคอมชลบุรี 5 อัตรา 580 18/9/2557 11:09:27 มนัญญา คงนุรัตน์
บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครช่างซ่อมบำรุง 320 18/9/2557 10:08:37 นิภาพรรณ์ (ฝ่ายบุคคล)
คอฟฟี่เวิร์ด สาขาตึกคอม รับพนักงาน 5 ตำแหน่ง สัมภาษณ์ทราบผลทันที 651 17/9/2557 21:51:47 คุณชนัดดา 0855025079
รับคนที่กำลังหางานคีย์ข้อมูลทำที่บ้าน ด่วน! รายได้ดี ไม่ฟิกเวลาทำงาน 740 17/9/2557 21:10:53 job1234
บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สโตร์ 560 17/9/2557 16:21:26 คุณนิภาพรรณ์ (ฝ่ายบุคคล) 081-9014950
รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (ด่วนมาก) 520 17/9/2557 11:42:06 บ.ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จก. Tel. ภูตินันท์ 0863788623
รับสมัครงานด่วน กับบริษัทนาบุญอัพเกรดอินเตอร์เนชั่นแนล 1155 17/9/2557 0:06:09 chatchai
รับสมัครงาน หลายอัตราด่วน(ทำงานอยู่แถวแหลมฉบัง) 1160 16/9/2557 17:59:50 ฝ่ายบุคคล
12345
  อ่านทั้งหมด >